Zonder goede medewerkers geen succesvol Nationale Bomenbank! Goede medewerkers hebben zakelijk en privé een goed fundament nodig. Nationale Bomenbank BV stelt als doel een boeiende en uitdagende werkomgeving te bieden waar mensen zich thuis voelen en zich graag voor inzetten. Tegelijkertijd wil Nationale Bomenbank BV ook mogelijkheden bieden voor persoonlijke en zakelijke verdieping en uitbreiding. Om dit doel te bereiken is er een aanvraag ingediend voor ESF Subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid.

ESF betekent Europees Sociaal Fonds. Het Europees Sociaal Fonds streeft, net als Nationale Bomenbank BV, naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Duurzaam inzetbaar zijn medewerkers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Om dit te realiseren is het noodzakelijk een goede balans te hebben tussen de uitdagingen en taakeisen enerzijds en het plezier en de energie die het werk oplevert anderzijds.

Met behulp van de ESF-subsidie hebben wij een maatwerktraject uitgevoerd waarvan 50% wordt vergoed.

Het maatwerktraject levert een bijdrage aan het realiseren van oplossingen voor blijvende arbeidsparticipatie met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen. Een belangrijk uitgangspunt bij duurzame inzetbaarheid is dat Nationale Bomenbank BV en haar medewerkers een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang