Mits ‘overtollige’ bomen in goede conditie zijn, onbeschadigd en goed bereikbaar voor zwaar materieel, kunnen zij verplant worden. Bomen verplanten is een duurzame manier van omgaan met onze groene eigendommen.

Marktleider in verplanten

Op het gebied van grote bomen verplanten zijn de boomspecialisten van Nationale Bomenbank marktleider. (Grote) bomen verplanten vergt tientallen jaren ervaring, vakkennis en kunde. Opgericht in 1972 is Nationale Bomenbank de onbetwiste jarenlange specialist op het gebied van succesvol (grote) bomen verplanten.

Baten van (verplante) bomen

Door bomen niet weg te doen als ze in de weg staan, ze maar te verplanten naar een nieuwe plek, blijven we profiteren van hun al aangemaakte bladmassa! Want (verplante) bomen spelen een belangrijke rol in de stad. Ze vervullen esthetische, ecologische, economische en klimaatfuncties. Ze bieden schaduw, verdampen water, zorgen voor regenwaterretentie, filteren de lucht, geven O2 af en nemen CO2 op. Dat zijn belangrijke assets met het oog op de klimaatverandering. Bomen vormen voor zowel Flora als Fauna een habitat en creëren een ontspannen leefomgeving voor mensen.

Om bomen volwassen te krijgen is onderhoudsinvestering nodig. Eén grote boom biedt dezelfde hoeveelheid bladmassa alsmeer als honderd kleine bomen! Verplanten levert ook tijdswinst op: een verplante boom voldoet direct aan het eindbeeld dat landschapsarchitecten voor ogen hebben in hun ontwerpen. Verplante bomen kunnen op slag een park vernieuwen, een laan creëren, of een straat schaduwrijk maken. Natuurlijk kunnen we tegenwoordig ook grote bomen met een stamomtrek van 80-100 cm op de kwekerij kopen. Maar ze hergebruiken is duurzaam, én goedkoper aan gezien ze al in eigendom zijn!

De gigantische opgetelde waarde van (grote) bomen maakt het verplanten van bomen dus bijzonder rendabel.

De juiste verplantbare boom op de juiste plaats

Het is voor de verplantbare boom van levensbelang dat zijn nieuwe plek geschikt is: ‘de juiste boom op de juiste plek’. Aan de aanbodkant moet de juiste boomsoort beschikbaar zijn en aan de vraagkant de juiste plantplaats. Ook moet de verplanting op het juiste moment plaatsvinden. Soms kan er een tijdsgat zitten tussen het moment dat bomen weg moeten en nieuwe bomen worden geplant. Een tijdelijk bomendepot kan hiervoor een oplossing zijn. Nationale Bomenbank is specialist in het landelijk afstemmen van aanbod en vraag bij verplantingen.

Verplantbaarheidsbeoordeling

Allereerst bepalen onze boomspecialisten of de boom verplantbaar is. Is de boom als soort goed verplantbaar? Hoe is het gesteld met de conditie en vitaliteit van de boom? Hoe is de kroonopbouw en de staat van het onderhoud? Hoe is het gesteld met zijn beworteling? Want bij een slecht wortelgestel zijn er maatregelen nodig, moet het plan worden aangepast, of zelfs geconcludeerd worden dat verplanten geen optie is.

Ondanks dat een vitale, goed bereikbare boom nooit te oud is om te verplanten geldt ter kennisgeving ook de vraag: in welke levensfase verkeert de boom? Het is voor de boom van levensbelang dat hij naar gelang zijn levensfase de juiste onderhoudsbegeleiding krijgt, want een boomverplanting is een ingrijpende verandering die de boom in een verhoogde stresstoestand brengt. Liggen er geen belemmerende kabels en leidingen bij de boom in de buurt? Wanneer de boom is geschikt is bevonden om te verplanten, moet hij goed bereikbaar zijn met zwaar materieel en mag de transportroute geen onoverkomelijke beperkingen bevatten.

Bij twijfel kan Nationale Bomenbank worden ingeschakeld voor een verplantbaarheidsonderzoek en analyse van deze aspecten.

Geschikte groeiplaats voor de verplantbare boom

De grootste uitdaging bij boomverplantingen vormt het vinden van een geschikte locatie voor de boom of bomen. Heel belangrijk is de communicatie en organisatie tussen de boomeigenaar en de ontwerper of projectleider die verplante bomen inpast.

Hierna kan de voorbereiding van start, zoals het verzamelen van financiële middelen, vergunningen, het vaststellen en vrijmaken van de transportroute en het inlichten van bewoners en de politiek.

Indien nodig, zal de boom op zijn verplanting worden voorbereid. 80 procent van de bomen die Nationale Bomenbank verplant worden niet voorbereid en overleven de verplanting in 98 procent van de gevallen. Wanneer bomen als ‘matig verplantbaar’ bekend staan, zoals grote eiken of beuken of bomen met een slecht bewortelde kluit, worden zij wel voorbereid.

Een goede beoordeling en inrichting van de nieuwe groeiplaats vormt de meest kritische succesfactor van het verplantproces. De nieuwe plek moet voorzien worden van een goed doorwortelbare ruimte, voeding, water en zuurstof in de bodem. Anders zal de verplante boom niet goed groeien en is de verplanting voor niets geweest! Alle verplante bomen krijgen drie jaar lang nazorg op het gebied van verankering, watergeven en zorgen dat er voldoende zuurstof en voeding aanwezig is voor de verplante boom.

Verplanttechnieken en -methodes

Voor elke verplantbare boom heeft Nationale Bomenbank een geschikte techniek, te weten de Palletmethode, de Versleeptechniek, de Verplantmachine, de kale wortelmethode en de Traditionele methode. Nadat de verplanttechniek is vastgesteld, volgt de hoofduitvoering: de verhuizing!

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang