Bomen verplanten met hijsbanden

Om de haak van de telescoopkraan te kunnen bevestigen tijdens het verplanten van bomen, brengen de boomspecialisten van de Nationale Bomenbank hijsbanden aan bij de stam van de verplantbare bomen. Om schade aan de stam te voorkomen, dient het aanbrengen van de hijsbanden uitgevoerd te worden door boomspecialisten met meerdere jaren dagelijkse ervaring. Onder andere de manier van aanbrengen, het type hijsbanden, de hoeveelheid hijsbanden in relatie tot de boomsoort en grootte en de krachtenverdeling over de stam gerelateerd aan het hijspunt zijn zaken die kennis en ervaring vergen. Ook het leiden van kettingen van de telescoopkraan door de boomkronen heen vergt aandacht. En vervolgens wordt de boom in zijn geheel opgehesen. Dit vergt een delicaat samenspel tussen de boomverplanter en de kraanmachinist. De boom is immers geen betonblok en wortels die meekomen dienen onbeschadigd te blijven.

Kluiten van de bomen op maat gemaakt bij verplanten

Het voordeel van bomen verplanten met de hijsmethode is dat de kluiten op maat gemaakt kunnen worden, zodat er voldoende wortelmassa meegenomen kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verplante kluiten die eenzijdig ontwikkeld zijn. De meest ideale kluiten bij het verplanten met de hijsmethode zijn kluiten bij bomen met een vast wortelgestel en een compacte grondsoort. (Een boom met een open wortelgestel of een zandgrond als bodem is moeilijker te verplanten met de hijsmethode omdat de kluit uit elkaar kan vallen.) Doordat de kluiten op maat gemaakt kunnen worden, geeft de eventuele aanwezigheid van kabels en leidingen minder problemen. Er is wel een gemiddelde voor geschikte kluitdiameters bij het verplanten van bomen met de hijsmethode: zeven tot tien maal de stamdiameter, afhankelijk van de boomsoort en het bewortelingsprofiel. Wel zit er een grens aan de grootte van de kluit: circa 4x4 meter is de maximale grootte bij het verplanten met de hijsmethode. Anders wordt de kluit te zwaar en bestaat de kans op afbreken tijden het verplanten van de boom. Nadat de kluiten (op maat) zijn gemaakt worden ze bij transport over grotere afstand ingepakt om ze te beschermen tegen uitdroging tijdens het verplantproces.

Rekening houdend met sapstroom tijdens bomen verplanten

Nationale Bomenbank past de hijsmethode bij het verplanten van bomen toe tot medio april, afhankelijk de grootte, de boomsoort en de fase waarin de boom uitloopt. In de periode maart-april komt de sapstroom van de bomen op gang en wordt hun bast kwetsbaar, met als risico beschadiging of zelfs ringen door onbekwaam gebruik van de hijsbanden. Hierin uit zich het specialisme en de verplantervaring van Nationale Bomenbank: weten hoe krachten verdeeld moeten worden en weten wat er wel en niet kan. Na medio april gaat het verplanten van bomen middels de hijsmethode. Wanneer het verplanten met de hijsmethode aan de stam niet meer kan worden toegepast wordt eventueel overgegaan op een alternatieve hijsmethode: het gebruik van een stalen pen. Deze wordt door de stam aangebracht. Hieraan bevestigen de boomspecialisten van de Nationale Bomenbank de hijsbanden. Na het verplanten van de bomen wordt de stalen pen weer verwijderd. Het gat van groeit vervolgens binnen een paar jaar dicht.

Verplaatsing van de bomen naar de nieuwe groeiplaats

Zodra de bomen zijn vrij gegraven worden ze opgehesen door een telescoopkraan. Deze laat ze op hun nieuwe groeiplaatsen in het gat zakken, of plaatst ze staand dan wel liggend op een dieplader. De boomspecialisten van de Nationale Bomenbank, die geschikte nieuwe groeiplaatsen voor de verplantbare bomen kiezen, maken deze ruim op tijd klaar voor de komst van de bomen. Ze zorgen ervoor dat de diepte van de plantgaten altijd boven de hoogste grondwaterstand is en dat er zowel onder- als bovengronds voldoende doorwortelbare ruimte is, zonder storende lagen en verdichting.

Verankering van de verplante bomen

Zodra de verplante bomen loodrecht staan, worden ze door de boomspecialisten van de Nationale Bomenbank verankerd, het liefste zo laag mogelijk, ondergronds. Bij een beetje wind zal de boom zichzelf beter wortelen. Op een erg winderige groeiplaats, of wanneer het verplante wortelgestel dit vereist, plaatsen onze boomspecialisten een hogere bovengrondse verankering. In de open grond wordt de groeiplaats verbeterd met bomengrond of humuscompost, in stedelijk gebied in verharding met bomenzand of #bomengranulaat#. Als ook nog eens wortelopdruk voorkomen moet worden, maken onze boomspecialisten een tweede maaiveldconstructie, zoals bij een van onze projecten op het marktplein in Druten in december 2013. Daar kwamen op het boomgranulaat in de groeiplaats een laag Permavoid-kratjes te liggen om een tweede maaiveld te vormen.
Om een goede water- en zuurstofhuishouding te verkrijgen plaatsen onze boomspecialisten in het verplantproces een beluchtingssysteem om de kluiten heen en een gietrand of aarden wal ten behoeve van het watergeven van de bomen. In bijzondere gevallen wordt een watergeefsysteem aangebracht. De bomen worden na het verplanten opgenomen in ons Nazorgsysteem. Onze Nazorgadviseur zorgt ervoor dat de bomen na het verplanten voldoende water krijgen en dat de groeiplaats op orde blijft.. .

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang