Veel bomen in de stad kunnen groeiplaatsverbetering gebruiken. Ze hebben een matige tot slechte conditie door groeiplaatsomstandigheden zoals onvoldoende voeding, een watertekort of wateroverschot, zuurstofgebrek of een combinatie van deze omstandigheden. Vaak groeien de boomwortels uit nood naar boven tot net onder het trottoir, waar ze wortelopdruk veroorzaken. Als het lukt om met een groeiplaatsverbeteringsmethode een betere doorwortelbare ruimte te creëren, kan de boom zich herstellen en verder uit groeien tot een waardevolle boom. De methode BVI van de Nationale Bomenbank is een van deze groeiplaatsverbeteringsmethoden.

Groeiplaatsverbetering begint met goed onderzoek

Een succesvolle groeiplaatsverbetering begint met het onderzoeken van de problematiek en bodemgesteldheid. Want problemen met de conditie van bomen door een ongunstige doorwortelbare ruimte kunnen verschillende oorzaken hebben. Wanneer de boomspecialisten van Nationale Bomenbank de problematiek goed in kaart hebben gebracht, gaan zij over tot een plan van aanpak voor de groeiplaatsverbetering.

De methode BVI bij groeiplaatsverbetering

Bij het gebruiken van methode BVI brengen de boomspecialisten van Nationale Bomenbank met luchtdruk een holle lans in de bodem bij de boom. Als de diepte is bereikt, wordt lucht onder hoge druk uit de openingen van de lans geperst. Hierdoor wordt de dichte grond open geperst waardoor er luchtkanalen ontstaan. Deze vorm van groeiplaatsverbetering zorgt voor een betere lucht- en waterhuishouding. Maar ook voor een grotere doorwortelbare ruimte, gebroken storende lagen en los ‘geplofte’ verdichte gronden.

Daarna is het bij de methode BVI mogelijk dat via dezelfde lans voedingsstoffen in de bodem kunnen worden geïnjecteerd. Zo’n injectie verbetert de bodemstructuur, verrijkt het bodemleven en verhoogt het organische stofgehalte in de bodem. De methode BVI wordt ook wel toegepast in combinatie met het aanbrengen van voedingspijlers. De beschikbare hoeveelheid organische stof voor een boom kan hiermee extra vergroot worden.

Voedingsmediums voor de methode BVI

Op basis van jarenlange ervaring met groeiplaatsverbetering heeft de Nationale Bomenbank een aantal basis grondmengsels, ook wel voedingsmediums of groeimediums genoemd, samengesteld voor de methode BVI. Per aanvraag voor groeiplaatsverbetering analyseren de boomspecialisten van de Nationale Bomenbank welk voedingsmedium het beste geïnjecteerd kan worden bij de methode BVI.

Redu-Bac, dat binnen de methode BVI wordt toegepast in het groeiseizoen, bevat 34% organische stof afkomstig van de bouwstoffen van hout, zoals lignine. Aan deze organische stof zijn bijna alle spoorelementen gebonden. Redu-Bac is vloeibaar, direct opneembaar voor de boom en stimuleert het bodemleven zodat er een grotere hoeveelheid voedingsstoffen vrijkomt.

Wormencompost, gemengd met Agra Perlite en 1 % biologisch preparaat NBB- BioGroundCare. Dit bestaat uit micro-organismen waaronder actinomyceten, zeewier, ecto- en endomycorrhiza en bacillus spp. Deze micro-organismen verrijken het bodemleven, waardoor de bodemstructuur en beworteling verbeteren. Dit voedingsmedium is het hele jaar toepasbaar.

Methode BVI met Redu-bac

Wanneer de boom in een verslechterde conditie verkeert door verdichting, bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden, is Redu-Bac het juiste groeimedium voor groeiplaatsverbetering. Nadat onze boomspecialisten door het pneumatisch losbreken en beluchten met BVI de oorzaak hebben weggenomen, zijn de voedingstoffen van Redu-Bac direct opneembaar voor de boom en door het bodemleven.

Methode BVI met NBB - BioGroundCare

NBB - BioGroundCare met wormencompost is een geschikte oplossing voor meerdere probleemsituaties die vragen om groeiplaatsverbetering met de methode BVI. Bij gebrek aan voedingsstoffen en bodemleven verhoogt dit voedingsmedium de aanwezigheid van organisch materiaal en verrijkt het bodemleven. Bij een slechte conditie als gevolg van wateroverlast door storende lagen heft dit voedingsmedium de wateroverlast op en brengt het structuurverbetering aan in de bodem. Wanneer er sprake is van plaatselijke verdichting en daardoor wortelopdruk of gestagneerde bomengroei, vergroot NBB - BioGroundCare met wormencompost de doorwortelbare ruimte. In het geval van een slechte bodemstructuur zorgt de BVI-injectie voor een verbeterde bodemstructuur door de toediening van organisch materiaal en micro-organismen.

Methode BVI met Redu-Bac én NBB - BioGroundCare

Bij slecht aanslaande jonge aanplant door een verstoorde groeiplaats wordt met de methode BVI vaak zowel Redu-Bac als NBB - BioGroundCare met schimmelgedomineerde humuscompost of wormencompost toegepast. De BVI injecteert Redu-Bac voor een snelle wortelgroei en NBB - BioGroundCare met schimmelgedomineerde humuscompost of wormencompost voor structuurverbetering. Deze groeiplaatsverbetering heeft als resultaat dat de jonge aanplant beter doorgroeit en dat de bodemstructuur verbetert.

Methode BVI met Redu-Bac óf NBB - BioGroundCare

Wanneer er geen aanvoer is van organische stof bij de boom, dan zullen onze boomspecialisten met de BVI ofwel Redu-Bac ofwel NBB -BioGroundCare met wormencompost injecteren. Allebei verbeteren zij de groeiplaats door verhoging van het organische stofgehalte.

Methode BVI met Tree Guard Premium

Bij bladluisoverlast adviseren onze boomspecialisten om met de methode BVI Tree Guard Premium te injecteren. Dit bevat naast knoflookextract ook natuurlijke organische voedingsstoffen. Beluchting en het injecteren van voedingsstoffen zorgen voor groeiplaatsverbetering. Het knoflookextract verjaagt de bladluizen.

Monitoring bij de methode BVI

Om het effect van de groeiplaatsverbeteringsmethode BVI zichtbaar te maken, biedt de Nationale Bomenbank monitoring aan van het hersteltraject van de boom. Als hulpmiddel om de conditie van de boom daadwerkelijk te meten gebruikt de Nationale Bomenbank de Chlorofyl fluorescentie methode.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang