In 2006 werd partnerbedrijf TGS, de ontwikkelaar van de Treebox HP, opgericht om speciale aandacht uit te laten gaan naar het creëren van goede groeiplaatsen en groeiplaatsconstructies. Niet alleen Treebox HP is hieruit voortgekomen, ook de Permavoid ‘Sandwich Constructie’.

Modulair aanbrengen van Treebox HP

Het aanbrengen van Treebox HP gebeurt door het toepassen van modules. Treebox HP bestaat uit een geperforeerde bodemplaat met daarop een skelet van verticale betonnen kruizen. Op deze kruisstukken rusten betonnen platen, die naar keuze geperforeerd of ongeperforeerd zijn. Op de betonnen platen, die vrijwel op maaiveldhoogte ligt, kan men elke soort bestrating toepassen. De onderdelen zijn alle betonnen prefab modules. Ze hebben een lange levensduur en zijn te hergebruiken.

De betonnen prefab modules die met Treebox HP worden aangebracht zijn in verschillende afmetingen verkrijgbaar. De optionele module-afmetingen zijn: (l x b x h) 125 x 125 x 95 cm, 250 x 250 x 20 cm of 312,5 x 250 x 20 cm. Het Treebox HP-systeem is ontwikkeld om met slechts 20 cm dekking verkeersklasse 45 en 60 kunnen weerstaan. Wanneer de Treebox HP-modules geschakeld zijn aangebracht, ontstaan er geen doorlopende wanden, maar een reeks van vrije doorgangen ten behoeve van de boomwortel. Deze holle ruimtes zijn ook uitermate geschikt voor het eventueel doorvoeren van kabels en leidingen.

Na het aanbrengen van de holle Treebox HP-modules vullen onze boomspecialisten ze met een bomenvoedingsmedium en sluiten ze de Treebox HP-modules af met een betonnen deksel. Indien gewenst zijn er inspectieluiken beschikbaar om het groeiproces te volgen. Het systeem beschikt verder over losse zijwanden die bestaan uit water- en zuurstofdoorlatende Permavoid-units. Hiermee kunnen de zijwaartse krachten van met name de rijbaan worden opgevangen. Daarnaast houdt het de horizontale bewegingen van water en lucht in stand.

Omdat de boomspecialisten van de Nationale Bomenbank met het aanbrengen van Treebox HP een volle grondsituatie creëren binnen de betonnen draagconstructie, hoeft de helft minder ruimte gereserveerd te worden dan wanneer er een groeiplaatsinrichting wordt gemaakt met alleen bomenzand of bomengranulaat. Deze relatief beperkte ruimte voor het aanbrengen van Treebox HP is een voordeel in hoogstedelijk gebied waar weinig ondergrondse ruimte is door kabels en leidingen of een hoge grondwaterstand. De grondwaterstand moet bij voorkeur gemiddeld wel lager dan 1.30 meter zijn, maar onze boomspecialisten kunnen nog sturen met de hoogte van de kruizen.

Het aanbrengen van Treebox HP in de praktijk

Voordat de boomspecialisten van Nationale Bomenbank de Treebox HP-modules aanbrengen maken zij eerst de bodem van het cunet nauwkeurig vlak. Na het aanbrengen van de betonnen Treebox HP-modules plaatsen zij water- en zuurstofdoorlatende Permavoid-zijwanden tegen de constructie aan. Indien gewenst, kunnen onze boomspecialisten met de Treebox HP-modules ook een wortelstraat maken. In een wortelstraat delen de geplaatste bomen elkaars ruimte.

In de holle Treebox HP-modules wordt een bomenvoedingsmedium aangebracht. In overleg sluiten onze boomspecialisten de Treebox HP-modules af met een geperforeerd dan wel ongeperforeerd betonnen deksel. Onder dit deksel ontstaat een luchtlaag van enkele centimeters door de natuurlijke inzakking van het bomenvoedingsmedium. Dit ‘tweede maaiveld’ vangt wortelopdruk op en zorgt ervoor dat de zuurstofhuishouding niet onder de afdekking lijdt.

Op het betonnen deksel van de aangebrachte Treebox HP leggen onze boomspecialisten een goed waterdoorlatend en zanddicht geotextiel. Hierop kan vervolgens bestrating voor een weg of parkeerplaats worden aangelegd.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang