Een goede groeiplaats voor bomen bestaat uit een voldoende doorwortelbare ruimte, bij gebrek daaraan is wortelopdruk en terugloop in vitaliteit van de boom een van de negatieve effecten. Een goed doorwortelbare ruimte kan op verschillende manieren worden bereikt. De boomspecialisten van Nationale Bomenbank kunnen teruggrijpen op verschillende mediums om de groeiplaats op maat in te richten.

Groeiplaatsinrichting met bomenzand, -grond, of -granulaat

Voordat groeiplaatsen succesvol kunnen worden ingericht voeren de boomspecialisten van Nationale Bomenbank een analyse uit naar de mogelijkheden en voorwaarden voor de groeiplaats van de boom op aangewezen plek. Na deze analyse kan het juiste advies voor de inrichting van de groeiplaats gegeven worden. Welke en hoeveel medium er voor de boom gebruikt dient te worden, is met name afhankelijk van de verkeersklasse, ondergrondse ruimte, boomsoort en het beoogde eindbeeld van de boom. Bij het advies voor het inrichten van de juiste groeiplaats voor de boom op de juist plek heeft Nationale Bomenbank de beschikking over eigen mediums om zo de kwaliteit te kunnen garanderen. Hierdoor zijn de bomen verzekerd van goede water- en zuurstofdoorlatendheid en voldoende voeding.

Onze boomspecialisten maken in veel situaties gebruik van RAG-gecertificeerde NBB bomengrond, een grondmengsel dat uitermate geschikt is voor de groei van bomen in open grond of gazon. Ook werken zij bij groeiplaatsinrichting vaak met het door de Nationale Bomenbank ontwikkelde, RAG-gecertificeerde Eéntoppige boomgarantzand ‘Rotterdam’. Dit is te gebruiken onder verharding met lichte belasting, zoals voet- of fietspaden. Het basisskelet bestaat uit ééntoppig zand. Dit is zand met korrels van gelijke grootte zodat er tussen de korrels ruimte overblijft voor de boomwortels. Hiermee behoudt de boom zijn beschikbare ruimte voor wortelontwikkeling in de groeiplaatsinrichting, zodat deze zich op gezonde en natuurlijke wijze kan handhaven zonder overlast te veroorzaken.

Een nieuwe en verbeterde generatie bomenzand is het zogenaamde Lifechar Boomgarantzand®. Op basis van wetenschappelijk onderzoek is een ideale samenstelling gemaakt van het bestaande bomenzand met een specifieke mix van biochar, voedingsstoffen en additieven: het zogenaamde Lifechar. Hiermee krijgt de groeiplaats van de boom een kwalitatief hogere inrichting.

Op het moment dat een boom in een omgeving staat die zwaarder wordt belast, zoals bijvoorbeeld parkeerplaatsen is groeiplaatsinrichting met NBB-Boomgranulaat een goede optie. Dit boomgranulaat heeft draagkracht, maar bezit ook groeistoffen die nodig zijn voor de boom. Dit product is zo ontwikkeld dat er qua groeiplaatsinrichting een gunstig klimaat ontstaat voor de doorwortelbaarheid, luchttoevoer, capillaire werking en het wateropnemend vermogen. Het NBB-Boomgranulaat bestaat voor een groot deel uit lava. Dat is poreus en kan daardoor uitstekend water en zuurstof vasthouden zonder zijn draagkracht te verliezen.

Groeiplaatsinrichting met constructies

Wanneer er sprake is van zware belasting, passen de boomspecialisten van de Nationale Bomenbank een constructie toe bij de groeiplaatsinrichting. Deze constructies zijn draagkrachtig genoeg voor de zwaarste verkeersbelasting en bieden tegelijkertijd doorwortelbare ruimte, met eventueel een tweede maaiveld voor de bomen.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang