Biochar in het nieuwe generatie bomenzand

Eén van de dragende elementen van het nieuwe generatie bomenzand Lifechar boomgarantzand® is biochar.

Biochar ontstaat door pyrolyse, een ontledingsproces waarbij onbehandelde houtachtige FSC reststromen verhit worden boven de 350°C in een zuurstofarme omgeving. Biochar heeft een hoge koolstofmassa en een grote interne oppervlakte. De negatieve lading van biochar zorgt ervoor dat het veel nutriënten kan binden. Voedingsstoffen worden vastgehouden en weer vrijgeven wanneer de boom dit nodig heeft.

Tevens vergroot Biochar het poriënvolume van het nieuwe generatiebomenzand en biedt het een leefomgeving voor bodemleven. Biochar is dus geen voedingsstof op zich, maar draagt bij aan de bodemvruchtbaarheid door het binden ervan. Wat met name opvalt, is dat de hoeveelheid nutriënten in het nieuwe generatie bomenzand aantoonbaar minder snel afneemt ten opzichte van regulier bomenzand. Dit biedt enorme kansen, met name voor wat betreft het benodigde volume groeimedium voor een boom.

Biochar verbetert niet alleen de chemische en fysische eigenschappen (poriënvolume, structuur en watervasthoudend vermogen) van de bodem, maar heeft ook een positieve werking op de microbiologische eigenschappen. De porositeit en het grote interne oppervlakte van biochar vergroten de leefomgeving voor het bodemleven. Voor het nieuwe generatie bomenzand Lifechar boomgarantzand® is biochar verrijkt met onder andere mycorrhizaschimmels en wormenhumus. Dit samen met een derde additief maakt een specifiek recept dat leidt tot Lifechar boomgarantzand®

Het verwerken van het nieuwe generatie bomenzand

Het is essentieel om het nieuwe generatie bomenzand Lifechar boomgarantzand®, evenals alle andere mediums die bij groeiplaatsverbetering worden toegepast, correct te verwerken. Ook al bevat het nieuwe generatie bomenzand Lifechar boomgarantzand® een grote porositeit, het blijft van belang dat verdichting na het verwerken minimaal is gebleven. Dit in verband met bewortelingsmogelijkheden, een goede water- en luchthuishouding de aanwezigheid van voedingsstoffen. De boomspecialisten van Nationale Bomenbank zetten hun decennialange ervaring met bomenzandverwerking in bij het verwerken van nieuwe generatie bomenzand Lifechar boomgarantzand®.

De boomspecialisten van Nationale Bomenbank zullen bij het verwerken van onze nieuwe generatie bomenzand pas tot verdichting overgaan nadat het een dag heeft gelegen. Allebei onze bomenzandproducten verliezen namelijk door het laden, vervoeren en lossen hun structuur, maar deze structuur herstelt zich al na enkele uren.

Een van de verwerkingsvoorwaarden is dat de bomenzandproducten niet nat verdicht mag worden: slechts met maximaal 17 % van het totale bomenzandgewicht mag bestaan uit vocht.

Onze boomspecialisten verdichten onze het nieuwe generatie bomenzand met een trilstamper zoals de Wacker. Ze houden de hoeveelheid Mpa/cm2, die de mate van verdichting aangeeft, nauwlettend in de gaten en verwerken het nieuwe generatie bomenzand altijd tot maximale verdichtingswaarde van 2,0 Mpa/cm2. Wanneer de verdichtingswaarden binnen dit bereik blijven, zal de groei van boomwortels geen beperkingen ondervinden.

Aangezien het nieuwe generatie bomenzand niet nat te verwerken is, brengen de boomspecialisten van de Nationale Bomenbank na het invullen en verdichten van het nieuwe generatie bomenzand zo spoedig mogelijk verharding aan in verband met tussentijdse regenval. Als de weersomstandigheden te vochtig zijn, dekken zij het nieuwe generatie bomenzand na de verwerking af met folie. Het kan voorkomen dat er tijdens het verwerken van het nieuwe generatie bomenzand sprake is van zware regenval zonder dat het bomenzand is afgedekt. Dan wordt er gewacht met dichtstraten totdat het het nieuwe generatie bomenzand de normale veldcapaciteit vocht weer heeft bereikt. Gedurende het open liggen van de plantgaten waken onze boomspecialisten ervoor dat er niet met zwaar materieel rond of over de plantgaten wordt gereden ter voorkoming van verdichting.

Nieuwe generatie bomenzand verwerkt in Permavoid ‘Sandwhich Constructie’

Eind 2018 werd voor de eerste maal het nieuwe generatie bomenzand Lifechar boomgarantzand® verwerkt op de Kwartelenmarkt in Venlo. Hier kwamen zes nieuwe Platanen met een stamomvang van 45-50 cm. Het nieuwe generatie bomenzand Lifechar boomgarantzand® werd verwerkt in de groeiplaatsconstructie Permavoid ‘Sandwhich Constructie’(PSC), omdat het plein uiteindelijk bestraat zou worden met kinderkopjes met een dichte voeg. Hierdoor zou waterindringing en zuurstofuitwisseling (behalve via de boomspiegel) met een conventionele groeiplaats van bijvoorbeeld boomgranulaat nauwelijks mogelijk zijn. Door het PSC systeem met daarin het nieuwe generatie bomenzand Lifechar boomgarantzand® hebben de bomen, ten opzichte van regulier bomenzand, een betere groei, minder stress en een grotere bladvitaliteit. Ze zijn minder gevoelig voor aantastingen.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang