De machine die de Nationale Bomenbank bij het grondzuigen voor groeiplaatsverbetering inzet, is door de Duitse fabrikant RSP ontwikkeld. De grondzuigende machine heeft twee ventilatoren die zorgen voor een hele sterke luchtstroom en onderdruk. De zuigslang is hydraulisch driedimensionaal beweegbaar en heeft een lange uitschuifbare arm. Hiermee kunnen de boomspecialisten van Nationale Bomenbank alle hoeken en gaten van de groeiplaats bereiken.

De werking van het grondzuigen

Het werkingsprincipe van grondzuigen is als volgt: de zuigmond zuigt al het materiaal uit zijn omgeving mee met een sterke luchtstroom. De machine neemt alle materialen op tot een grootte van 25 cm en indien nodig, worden grote stukken verdichte grond door middel van een luchtlans met luchtpulsen losgebroken. De losgebroken stukken worden daarna opgezogen.

In de verzamelruimte vallen alle grote gronddeeltjes na het grondzuigen neer door het tot rust komen van de lucht en door draaiing. Via afscheidingskamers wordt de luchtstroom verder schoongemaakt en gedroogd. Het materiaal dat tijdens het grondzuigen is opgenomen kan vervolgens gekiept worden en verder verwerkt.

Hergebruik van grond bij groeiplaatsverbetering

Waarmee de leeggezogen groeiplaats wordt opgevuld tijdens groeiplaatsverbetering wordt in het voortraject door middel van boomtechnisch onderzoek bepaald. Want niet alleen het grondzuigen bij bomen vraagt om zeer specifieke kennis van de boom, bodem, wortelgestel. Het vergt ook kennis over het toepassen van het juiste groeiplaatsmedium, dus de soort grond waarmee de groeiplaats wordt opgevuld en verbeterd. De boomspecialisten van Nationale Bomenbank zetten bij het grondzuigen en groeiplaatsverbetering bij bomen al hun vakkennis en jarenlange ervaring in.

Het kan zijn dat er een nieuw bomenvoedingsmedium zoals bomenzand of boomgranulaat wordt aangebracht tijdens het proces van groeiplaatsverbetering, maar soms kan de bestaande grond worden vermengd met organische materiaal. Wat mogelijk is, hangt af van het groeiplaatsverbeteringsproject, de situatie en de grondsoort.

Het hergebruik van bestaande grond gaat als volgt: de boomspecialisten van Nationale Bomenbank brengen met de grondzuigwagen het zand dat vrijkomt bij het grondzuigen naar een depot op de werklocatie. Vervolgens wordt het zand en compost in een speciaal hiervoor aangevoerde mengmachine in een vooraf bepaalde mengverhouding gemengd. Eventueel met extra toevoegingen. Hierdoor ontstaat er een luchtig mengsel met voldoende organische stof om verdichting te voorkomen. Om teveel nazakken te voorkomen wordt het mengsel, net als bij bomenzand, relatief schraal gehouden. Het mengsel wordt vervolgens weer getransporteerd naar de boom. Hier wordt het mengsel verwekt in lagen van 30 cm en met een Wacker-stamper verdicht. Het verwerken van het mengsel tussen de wortels vergt secuur handmatig werk, waarin de vakbekwame boomverzorgers van de Nationale Bomenbank uitblinken. Daarna wordt het geheel weer bedekt met tegels. De doorwortelbare ruimte is hiermee aanzienlijk toegenomen.

Grondzuigen en groeiplaatsverbetering zijn maatwerk

Door het gebruik van de NBB-grondzuigtechniek worden de bestaande wortels zoveel mogelijk behouden. Het vervolgens inpassen van de bestaande wortels in het nieuw aangebrachte groeiplaatsmedium is maatwerk.

Een van de mogelijke uitdagingen is dat er tijdens het grondzuigen een zware oppervlakkige gestelwortel ontbloot wordt. Het laten zakken van zo’n wortel is niet mogelijk en het amputeren kan stabiliteitsproblemen opleveren. Onze boomspecialisten zullen deze situatie herkennen en de juiste keuzes maken of adviseren. Andere voorbeelden van maatwerk bij groeiplaatsverbetering zijn het plaatsen van wortelgeleidingsschermen of -panelen, bescherming van kabels en leidingen tegen boomwortels en het aanbrengen van diepteverankering voor boomwortels die afgebogen worden naar de groeiplaats. De boomspecialisten van de Nationale Bomenbank zijn in alle facetten van grondzuigen en groeiplaatsverbetering gespecialiseerd. Zij zorgen er met de NBB-grondzuigtechniek voor dat de boom nog lang in zijn verbeterde groeiplaats zal kunnen blijven staan.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang