Bomen laten leven

Nationale Bomenbank levert al jaren nazorg. Normaliter doen we dit bij zelf geplante of verplante bomen. Waarbij 3 jaar de standaard is en er in sommige situaties gekozen wordt voor 5 jaar, maar we bieden dit ook als separate dienst. Wij streven naar een uitval van minder dan 1%. De kwaliteit van de boom wordt onderzocht, we bekijken hoe de groeiplaats is ingericht en of deze voldoet aan de basisvoorwaarden.  

Soms hebben geplante bomen ondanks goede aanplant en groeiomstandigheden toch moeite om aan te slaan in hun nieuwe groeiplaats. Uit eigen onderzoek blijkt dat 10% van de uitval veroorzaakt wordt door werkzaamheden bij de bomen na het planten van bomen. Voldoende reden dus om nazorg uit te laten voeren!

Na het planten van bomen moeten zowel de bomen als het nieuw gecreëerde leefklimaat gedurende de hele aanslagperiode beschermd en waar nodig verbeterd worden. De geplante bomen worden begeleid in hun aanpassing op hun nieuwe plek. Dit is nodig, omdat de geplante bomen vanuit een beschermde kwekerij-omgeving vaak in een onbeschermde (stads)omgeving terecht komen.

Garantie op het planten van bomen

Op voorwaarde van uitvoering, goedkeuring van de plantplaats en uitvoering van de nazorg, biedt de Nationale Bomenbank garantie op de haar geplante bomen gedurende de nazorgperiode. Hiervoor heeft Nationale Bomenbank haar NBB-Boomgarantplan in het leven geroepen. Dit houdt onder andere in dat wanneer een boom gedurende de nazorgperiode niet of niet goed aanslaat, deze op onze kosten vervangen wordt voor de dezelfde soort en dezelfde maat.

Geplante bomen water geven is vakmanschap

Vooral in de beginperiode na het planten van bomen mogen de kluiten niet uitdrogen en moeten ze goed nat gehouden worden. Water geven is dan ook één van de vaste onderdelen van de nazorg door de Nationale Bomenbank bij het planten van bomen.

Een nazorgadviseur bezoekt regelmatig de bomen, voert een zuurstofmeting uit, kijkt naar de wortelontwikkeling en beoordeelt de groeiplaats en de boom zelf. Deze parameters maken dat wij behoeftegestuurd water kunnen geven. Sensoren zijn handig, maar zijn een hulpmiddel. Daarbij helpt onze GIS-afdeling; daar werkt een programmeur die voorheen nazorgadviseur was. Dat is een waardevolle combinatie die de resultaten van de beschikbare data nog beter maakt. 

Bij de vijf Honingbomen op het Maanplein in Heerlen nam het door onze boomspecialisten aangelegde automatische watergeefsysteem direct de zorg voor de watergiften voor de geplante bomen op zich. In de nazorgperiode hebben onze boomspecialisten het watermanagementsysteem zorgvuldig gemonitord middels vochtmeters in de terpen rond de vijf geplante bomen, zodat de bomen nooit water tekort kwamen. Als er niet genoeg regenwater zou vallen, moest het systeem worden bijgevuld met leidingwater. Het bleek dat er in droge periodes voldoende water beschikbaar was in de terpen en dat er nooit bijgevuld hoefde te worden. Uit de nazorg bleek ook dat er buiten de kluit volop intensieve beworteling plaatsvond bij de vijf geplante bomen en dat de bomen vroeg in mei in blad kwamen. Dat is een teken dat er genoeg water in de groeiplaatsen aanwezig is en dat er een goed zuurstofpercentage in de terpen is van tussen de 16-10 procent.

Met behulp van het door ons ontwikkelde nazorgsysteem bepaalt ons nazorgteam dagelijks de waterbehoefte bij alle door ons geplante bomen. Het water geven van geplante bomen op zich niet een kwestie van het aanhouden van een frequentie, maar van vakmanschap. De hoeveelheid en frequentie van water geven is afhankelijk van de boomsoort, de grootte, bodemtextuur en weersomstandigheden.

Helaas gaan geplante bomen te vaak dood door zuurstofgebrek, veroorzaakt door juist een tevéél aan water. Verplante bomen hebben last van stress door een verstoorde vochtbalans. Na het rooien op de kwekerij is een deel van de boomwortels op de kwekerij achtergebleven. Daarom hebben geplante bomen in het begin moeite met het aanzuigen van vocht. Dat is zichtbaar in de transparante kronen van geplante bomen en hun nog kleine blad, een natuurlijke bescherming om niet teveel vocht te verkwisten. Extra water geven drukt het zuurstof uit de bodem weg en dat is funest voor de geplante bomen. De Nazorgadviseurs van Nationale Bomenbank stellen de exacte vochtbehoefte van de geplante bomen telkens opnieuw vast. Ze geven de bomen de kans om zelf voldoende haarwortels aan te maken om hun vochtbalans te kunnen herstellen. Door geplante bomen niet te ‘verwennen’ met extra water, zullen hun wortels bovendien zelf naar water op zoek gaan.

Knipbeurt na het planten van bomen

Na het planten van bomen houden de boomspecialisten van de Nationale Bomenbank het bladoppervlak van de geplante bomen zo klein mogelijk door een- en tweejarig hout uit de buitenkant van de kronen weg te snoeien. De geplante bomen hebben door het beperkte bladoppervlak zo min mogelijk stress, wat hen beschermt tegen ziekten en plagen. Ook herstelt de balans tussen kroon en kluit van de geplante bomen zich dan sneller. Als die balans er weer is, zullen de geplante bomen weer rustig in hun kronen kunnen investeren.

Naast snoeibegeleiding en watergeven zijn de toediening van voeding en controle van de zuurstofhuishouding net zo belangrijk na het planten van bomen. Om de resultaten goed te registeren en inzichtelijk te maken voor de klant, heeft de Nationale Bomenbank een speciaal nazorgsysteem opgezet. Een (periodieke) digitale rapportage is daar een belangrijk onderdeel van.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang