Terra Nostra

Terra Nostra is een betrouwbare kennispartner voor alles wat met bomen te maken heeft. Er werken boomtechnisch adviseurs met een grote ‘drive’ voor bomen. Mensen die hun kennis ontlenen aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten én aan 40 jaar praktijkervaring. Mensen die de koppeling kunnen leggen tussen boom en bodem.

Deze sterke vakinhoudelijke en ervaringsgerichte insteek vindt u terug in het advies. En in het feit dat Terra Nostra maatwerk kan leveren voor complexe, afwijkende vraagstukken op het gebied van bomen. Een opsomming van de diverse onderwerpen waarin Terra Nostra zich heeft gespecialiseerd vindt u onderstaand terug en kunt u nalezen op haar website: www.terranostra.nu

Op het gebied van boomtechnisch onderzoek kan Terra Nostra u van dienst zijn met:

 • Stabiliteit- en breukvastheidsonderzoek
 • Groeiplaatsonderzoek
 • Verplantbaarheidsonderzoek
 • Bewortelingsonderzoek
 • Bomen Effect Analyse
 • Boomtechnisch toezichthouder
 • Schadetaxaties

Op het gebied van advies boombeleid en boombeheer kan Terra Nostra u van dienst zijn met:

 • Herziening van de groenvisie
 • Herziening van bomenbeleidsplan
 • Inventarisatie van monumentale en/of waardevolle bomen
 • i-Tree analyses
 • Bomen Effect Analyse 2.0
 • Compensatieplan voor bomen
 • Beleidsregels ziekten en aantastingen

Op het gebied van ziekten en aantastingen kan Terra Nostra u van dienst zijn met:

 • Opstellen beleidskaders en een integraal beheerplan
 • Inventarisatie op de betreffende boomsoort en mate van aantasting
 • Diagnostisch onderzoek, bijvoorbeeld roetschorsziekte
 • Data-analyse

GIS/GEO wordt ingezet om data met elkaar in verband te brengen en te analyseren.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang