Bomen Effect Analyse (BEA)

Tijdens de verkenningsfase van een ruimtelijke herontwikkeling of reconstructie kan duidelijk worden dat de projectuitvoering mogelijk bedreigend is voor bestaande bomen. Door middel van een Bomen Effect Analyse (BEA) wordt inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn op de betreffende bomen.

Het uitgangspunt is van een Bomen Effect Analyse is dat de bomen in het perspectief van de projectuitvoering in hun huidige verschijningsvorm en op dezelfde standplaats duurzaam behouden blijven. In het kader hiervan verrichten onze boomtechnisch adviseurs zowel bovengronds - als ondergronds onderzoek.

Aan de hand van de onderzoeksresultaten, in combinatie met de aangeleverde projectgegevens, vindt een zorgvuldige beoordeling plaats van alle effecten op de bomen. De rapportage biedt tevens keuzemogelijkheden voor de projectuitvoering door alternatieven te behandelen. Terra Nostra adviseert u welke specifieke maatregelen er genomen moeten worden om de bomen duurzaam te kunnen behouden.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen