Boomveiligheidscontrole - VTA - Boomveiligheidsinspectie

Als boomeigenaar dient u te voldoen aan de algemene zorgplicht. Uit deze zorgplicht komt voort dat een boom periodiek en op systematische wijze visueel geïnspecteerd moet worden door een deskundige. Indien er tijdens een boomveiligheidscontrole gebreken worden geconstateerd dient er actie ondernomen te worden om de bijbehorende risico’s te beperken.

Boomveiligheidscontroles worden veelal uitgevoerd door gebruikt te maken van de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Bomen worden met behulp van deze methodiek visueel beoordeeld op biologische en mechanische symptomen die duiden op (verborgen) gebreken. 

Terra Nostra is gespecialiseerd in het uitvoeren van boomveiligheidsinspecties. Al onze medewerkers van de afdeling Onderzoek & Advies zijn gecertificeerd als Boomveiligheidscontroleur. De boomgegevens en te nemen adviesmaatregelen worden in het veld digitaal vastgelegd en aan u gerapporteerd in het overeengekomen formaat.

Onderstaand treft u verdere achtergrond informatie over boomveiligheidscontrole:

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen