Groeiplaatsonderzoek bij bomen; fysisch en biologisch

Veel bomen in de stedelijke omgeving hebben een groeiplaatsprobleem. Dit uit zich in een matige tot slechte conditie van de boom. Een groeiplaatsonderzoek geeft duidelijkheid de over de oorzaken van de conditionele achteruitgang van de boom en de mogelijkheden om de boom optimale kansen te bieden tot herstel.

Tijdens een groeiplaatsonderzoek brengen onze onderzoekers alle relevante eigenschappen van de onder- en bovengrondse groeiplaats in beeld. Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en kwaliteit van de beworteling worden profielsleuven gegraven, in combinatie met het doen van grondboringen. Daarnaast verrichten we tijdens het veldwerk onderzoek naar de bodemdichtheid, -gashuishouding en vochttoestand.

Indien specifieke biologische en chemische informatie gewenst is, kunnen wij een grondmonster laten analyseren in een laboratorium. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Chemische analyse
  • Granulaire analyse
  • Bodemvruchtbaarheidsanalyse
  • Mycorrhiza-analyse
  • Chroma-analyse
  • Bodemvoedselwebanalyse
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen