Planvorming en boombeleid

Bomen vormen een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Voor de aanplant, het beheer en instandhouding van het bomenbestand is het noodzakelijk om beleid te voeren. 

Terra Nostra kan u dit kader van dienst zijn met:

 • Het opstellen van een bomenbeleidsplan. Hierin komt onder andere aan de orde:
  • Hoe belangrijk bomen voor onze leefomgeving zijn
  • Bestaande en te realiseren boomstructuren
  • Hoe bestaande knelpunten op te lossen
  • Hoe om te gaan waardevolle bomen
  • Hoe om te gaan met veel voorkomende klachten, ziekten en plagen
  • De richtlijnen voor groenmedewerkers, plannenmakers en stedenbouwkundigen betreffende het beheer van het bomenbestand en technische kaders voor aanplant van bomen in nieuwe plannen en bescherming bij bouwen.
 • Het opstellen van beheer- en onderhoudsplannen. Hierin komt onder andere aan de orde:
  • Hoe de bomen duurzaam te onderhouden
  • Hoe de bomen periodiek te controleren
  • Een planning van het onderhoud en de kosten
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen