Verplantbaarheidsonderzoek bomen

Tijdens de aanvraagfase van een herontwikkeling van de openbare ruimte of reconstructie kan duidelijk worden dat het niet mogelijk is om bomen op de bestaande locatie te handhaven. Bij de keuze om een boom te beoordelen op verplantbaarheid wordt over het algemeen de afweging gemaakt of de boom een financiële waarde vertegenwoordigt en of deze op een andere locatie past in de structuur van de nieuwe omgeving. Hergebruik van bomen is duurzaam en ook dit is een belangrijke overweging die kan leiden tot het uitvoeren van een verplantbaarheidsonderzoek.

Bij een onderzoek naar de verplantbaarheid worden zowel bovengrondse- en ondergrondse factoren bij de boom beoordeeld. Bovengronds nemen onze onderzoekers ondermeer gegevens op over de boomsoort, conditie, afmetingen en de structuur.

Aan de hand van profielsleuven wordt ondergronds het bodemprofiel en de wortelopbouw in kaart gebracht. Tevens wordt hierbij gekeken naar de aanwezigheid van kabels en leidingen.

Afhankelijk van de resultaten op de huidige locatie van de boom kunnen wij ook de toekomstige groeiplaats van de te verplanten bomen beoordelen.

Na het veldwerk volgt een schriftelijke rapportage met de resultaten en wordt een oordeel geveld over de verplantbaarheid van de boom. Indien een boom succesvol te verplanten is worden specifieke adviesmaatregelen behandeld om de slagingskans de bevorderen. De belangrijkste onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn de werkorganisatie, verplantmethode, het preparen van de wortelkluit en de groeiplaatseisen op de nieuwe locatie.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen