CO2 beleid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

CO2

Logo Blauwzaam

Nationale Bomenbank wil met bomen bijdragen aan het oplossen van problemen die door klimaatverandering ontstaan. Daarom vinden wij het belangrijk om onze CO2 uitstoot tot een minimum te beperken. Wij gebruiken de CO2 prestatieladder om dit te kunnen meten. Mobiliteit veroorzaakt onze grootste uitstoot, ons beleid is daarom gericht op het verminderen van het verbruik van de brandstof van onze wagens. In 2015 hebben wij het CO2-bewustzijns certificaat niveau 3 gehaald en ondertussen hebben wij ook niveau 5 behaald! Daarnaast willen wij in de periode 2019-2021 voor scope 1 en 2 een reductie bereiken van 8,9%. Nationale Bomenbank is onderdeel van de NBB-groep en pakt deze doelstelling samen met de NBB-groep aan.

Informatie over CO2 emissies en reductie doelstellingen 2018-2021 van de NBB-Groep kunt u vinden in de volgende documenten:

De SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) is verantwoordelijk voor het gebruik, het ontwikkelen en het beheren van het certificeringschema CO2- Prestatieladder.

Ook zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2 prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in verschillende sectoren. Meer informatie over SKAO, CO2 prestatieladder en certificaathouders, Nationale Bomenbank is er een van, kunt u vinden op de website van SKAO.

NBB-groep is ook aangesloten bij Stichting CO2 neutraal in het kader van ons CO2 initiatief. Binnen dit initiatief is NBB-Groep aangesloten bij de werkgroep Mobiliteit. In het volgende bestand is er meer te lezen over dit initiatief.
NBB-Groep_CO2 werkgroep Mobiliteit bij nlco2neutraal (pdf).

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Nationale Bomenbank is van nature groen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van de organisatie. Het bedrijf wil daarom niet alleen een betrouwbare dienstverlener en goede werkgever zijn, maar ook bijdragen aan de lokale samenleving.

Biologisch kweken van bomen te Bleskensgraaf

In onze huidige maatschappij raken we langzaam maar zeker overtuigt van het feit dat de toekomst van onze kinderen alleen met een duurzame inzet en beheer van middelen bereikt kan worden. Milieu-vriendelijk, duurzaam en Cradle to Cradle zijn termen die duiden op verandering. Onze productie dient plaats te vinden in “een gesloten kringloop voor materialen met schone energie, water en maatschappelijke rechtvaardigheid” (MCDonough).

Nationale Bomenbank wil bijdragen aan dit gedachtengoed en kweekt daarom de bomen op haar laanboomkwekerij op biologische basis. Bij het kweken van biobomen wordt er geen gebruik gemaakt van kunstmest, chemische gewasbeschermingsmiddelen en gentechnologie. De biobomen van de Nationale Bomenbank dragen het EKO-keurmerk en staan onder controle van Skal Biocontrole.

Logo EKO-keur Logo Skal Biocontrole

Stichting BlauwZaam

Nationale Bomenbank is actief betrokken bij stichting BlauwZaam. BlauwZaam staat voor bewust ondernemen. Ondernemen vanuit het hart en met het oog gericht op de toekomst en alle zaken die met die toekomst te maken hebben. Waarom? die toekomst een stukje gezonder dan nu kunnen overdragen aan ons nageslacht. BlauwZaam heeft ten doel:

  1. het draagvlak voor duurzame ontwikkeling van ondernemers te vergroten in aanvang in de regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden;
  2. het initiëren van bewustwording en samenbrengen van groepen, instanties en ondernemers teneinde duurzame ideeën en experimenten gestalte te geven in aanvang in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden;
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Meer informatie over stichting BlauwZaam kunt u verkrijgen op blauwzaam.nl.

Logo Blauwzaam

Convenant Circulaire Ondernemerschap

Nationale Bomenbank heeft samen met andere bedrijven het convenant Circulaire Ondernemerschap ondertekend. Circulair ondernemen biedt kansen en mogelijkheden. Het betekent een nieuwe manier van werken, waarbij de nadruk ligt op het sluiten van kringlopen en het voorkomen van afval en verspilling. Daar horen nieuwe businessmodellen en andere vormen van ketensamenwerking bij. Middels dit convenant willen de deelnemende bedrijven in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gedurende een periode van 3 jaar hun krachten bundelen en de transitie naar een circulaire economie in de regio versnellen.

Pieter Jan

PeopleConvenant
Nationale Bomenbank heeft samen met andere bedrijven het PeopleConvenant ondertekend. Zie voor de inhoud hiervan onderstaande pdf:

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen