CO2 beleid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

CO2 beleid 

Nationale Bomenbank wil met bomen bijdragen aan problemen die ontstaan door klimaatverandering. Daar vinden wij het belangrijk onze CO2 uitstoot tot een minimum te reduceren. De tool die wij daarvoor gebruiken is de CO2-prestatieladder. Ons beleid is gericht op reductie. Dat heeft in de periode 2010-2014 geleid tot een CO2 reductie van 10% (toen nog in het kader van het convenant BlauwZaam). Ook voor de volgende planperiode van 2014-2017 hebben wij ons ten doel gesteld de CO2 uitstoot met 10% te verminderen. Nationale Bomenbank onderdeel is van de NBB-Groep en pakt deze doelstelling samen met de NBB-groep aan.  

Informatie over CO2 emissies en reductie doelstellingen 2014 – 2017 van de NBB-Groep (Nationale Bomenbank, Kuppen Boomverzorging, Terra Nostra en Nationale Bomenbank Noord-Holland) kunt u vinden in de volgende documenten:

 In het kader ons CO2-initiatief is de NBB-groep aangesloten bij Stichting Nederland CO2 neutraal (www.nlco2neutraal.nl)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Nationale Bomenbank is van nature groen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van de organisatie. Het bedrijf wil daarom niet alleen een betrouwbare dienstverlener en goede werkgever zijn, maar ook bijdragen aan de lokale samenleving.

Biologisch kweken van bomen te Bleskensgraaf

In onze huidige maatschappij raken we langzaam maar zeker overtuigt van het feit dat de toekomst van onze kinderen alleen met een duurzame inzet en beheer van middelen bereikt kan worden. Milieu-vriendelijk, duurzaam en Cradle to Cradle zijn termen die duiden op verandering. Onze productie dient plaats te vinden in “een gesloten kringloop voor materialen met schone energie, water en maatschappelijke rechtvaardigheid” (MCDonough).

Nationale Bomenbank wil bijdragen aan dit gedachtengoed en kweekt daarom de bomen op haar laanboomkwekerij op biologische basis. Bij het kweken van biobomen wordt er geen gebruik gemaakt van kunstmest, chemische gewasbeschermingsmiddelen en gentechnologie. De biobomen van de Nationale Bomenbank dragen het EKO-keurmerk en staan onder controle van Skal Biocontrole.

Logo EKO-keur Logo Skal Biocontrole

Stichting BlauwZaam

Nationale Bomenbank is actief betrokken bij stichting BlauwZaam. Namens Nationale Bomenbank neemt Piet de Winter zitting in het bestuur van de stichting. BlauwZaam staat voor bewust ondernemen. Ondernemen vanuit het hart en met het oog gericht op de toekomst en alle zaken die met die toekomst te maken hebben. Waarom? die toekomst een stukje gezonder dan nu kunnen overdragen aan ons nageslacht. BlauwZaam heeft ten doel:

  1. het draagvlak voor duurzame ontwikkeling van ondernemers te vergroten in aanvang in de regio Alblasserwaard / Vijfheerenlanden;
  2. het initiëren van bewustwording en samenbrengen van groepen, instanties en ondernemers teneinde duurzame ideeën en experimenten gestalte te geven in aanvang in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden;
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Meer informatie over stichting BlauwZaam kunt u verkrijgen op blauwzaam.nl.

Logo Blauwzaam

Energieconvenant

Het energieconvenant is onderdeel van de Green Deal ‘Energieconvenanten op Weg naar een Energieneutrale Regio‘. Beoogd resultaat is dat een grote groep bedrijven in de Alblasserwaard in drie jaar 10% energie besparen (in hun gebouw, maar ook bij vervoer en buitenactiviteiten). De eerste groep bedrijven van 25 bedrijven (waaronder Nationale Bomenbank) heeft de periode van drie jaar afgerond. Deze periode besloeg 2011-2013 waarbij 2010 het referentiejaar was.

De CO2-uitstoot van Nationale Bomenbank BV daalde sinds 2010 met 18%. Het grootste deel van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door zakelijk verkeer. De Nationale Bomenbank heeft haar besparingsmaatregelen dan ook met name hierop gericht.

Het Eindrapport BlauwZaam energieconvenant I 2010-2014 met daarin de resultaten kunt u downloaden via: deze link.

Blauwzaam Lint

Het Blauwzaam Lint is een Green Deal tussen de Nationale Bomenbank, Stichting Blauwzaam en de Rijksoverheid. Met het Blauwzaam Lint willen de initiatiefnemers een kleurrijke, natuurlijke kralenketting creëren van Alblasserdam tot Leerdam. Het doel is om in een coalitie van burgers, ondernemers en overheid bij te dragen aan de biodiversiteit, werkgelegenheid en recreatie in de streek en aan de aantrekkelijkheid van de streek.

De kralen bestaan uit cultuurhistorisch waardevolle landschappen, duurzame initiatieven en andere karakteristieke elementen en uit tijdelijk aangelegde natuur op ongebruikte gronden en overhoeken. De ketting bestaat vooral uit bestaande linten, zoals kades, wegen en groenstroken.

Zie voor meer informatie: blauwzaam.nl/content/pijlers/blauwzaam-lint.

Energiecoöperatie De Knotwilg

Onder het motto ‘Geen tak de streek uit’ is Nationale Bomenbank mede initiatiefnemer van Energie coöperatie de knotwilg.  Naar aanleiding van het initiatief om in Gorinchem een duurzame houtgestookte warmtecentrale te realiseren, heeft de Energiecoöperatie De Knotwilg samen met ondernemers, gemeentes, scholen en de provincie de handschoen opgepakt om te onderzoeken hoe dat nu zit met ons snoeihout. Welke kansen biedt dat! Wilt u meer weten over dit lopende project kijk dan op energiecoorporatiedeknotwilg.nl.