NBB-Bomengrond
Bomengrond is van alle groeiplaatsmediums het meest te vergelijken met teelaarde, maar verschilt doordat het een samenstelling op maat betreft die bestaat uit verschillende ingrediënten. Elke boomsoort stelt zijn eigen eisen aan zijn groeiplaats qua voeding en pH-waarde. Nationale Bomenbank kan middels de samenstelling van NBB-bomengrond nauwkeurig de voedingswaarde en pH-waarde bepalen. Het product is gemalen, waardoor het goed water doorlaat en de compost die erin zit, is volledig uitgerijpt. Hierdoor zal er geen omzetting meer plaatsvinden in de bodem, hetgeen zuurstof vraagt die beter naar de boom kan gaan. NBB-bomengrond wordt geproduceerd onder het RAG-keurmerk van Stichting RHP.

Toepassingen van NBB-bomengrond
Nationale Bomenbank past NBB-bomengrond toe bij groeiplaatsinrichtingen met open grond. Het is niet geschikt voor onder bestrating. NBB-bomengrond wordt toegepast indien onze boomspecialisten hebben vastgesteld dat de bestaande grond niet hergebruikt of opgewaardeerd kan worden. Maar ook nadat zij de belasting en verdichting rond de groeiplaats hebben gemeten en de (schijn)grondwaterstand, het bodemprofiel en de ligging van kabels en leidingen in kaart hebben gebracht.

Niet alleen bij nieuw aangeplante bomen van de kwekerij passen de boomspecialisten van Nationale Bomenbank NBB-bomengrond toe in open grondgroeiplaatsen. Vaak worden ook bij boomverplantingen de nieuwe plantgaten ingericht met NBB-bomengrond, zodat de wortels van de rondgegraven kluit weer volledig uit kunnen groeien in een mediumsamenstelling op maat voor de boomsoort en plantlocatie.
Ook in de bunkerruimte van de drukontlastende groeiplaatsconstructie Treebox HP kiezen onze boomspecialisten voor een zo optimaal mogelijke vulling, in de vorm van NBB-bomengrond. Deze dragende groeiplaatsconstructies vormen een soort kelders of holle ruimten die van alle zijden open zijn voor transport van water, zuurstof en voeding. Ze dragen de verkeersbelasting en zorgen ervoor dat de NBB-bomengrond niet verdicht.

NBB-bomengrondreceptuur
Er zijn meerdere varianten bomengrond op de markt. NBB-Bomengrond is bewust een zandig mengsel en is in de loop van de tijd uitgebalanceerd om te gebruiken bij verschillende boomsoorten in verschillende opengrond situaties in de openbare ruimte. Het zuurstofgehalte in de eerste fase na het verwerken speelt hierbij een belangrijke rol. Het zandige mengsel heeft een organische stofgehalte van 6 tot 12 %, een droge stofgehalte van 54 tot 60 % en een bulkdichtheid van 1200 tot 1600 kg/m3.

Verdichtingsgraad en structuur van NBB-bomengrond
Om de boom de optimale stabiliteit uit de NBB-bomengrond te laten halen, zorgen de boomspecialisten van de Nationale Bomenbank bij de verwerking voor een verdichting 1,2 tot 1,5 MPa, door de NBB-bomengrond met de voet aan te lopen. De verdichting van bomengrond kan met een penetrograaf worden gemeten. Omdat na het verwerken altijd nazakking plaatsvindt door inklinking en vertering, wordt de groeiplaats bol afgewerkt. Na een jaar zal een stabiele situatie ontstaan. De verdichting is ook niet hoger dan 1,5 MPa wanneer zij de NBB-bomengrond in een groeiplaatsinrichtingconstructie toepassen.

NBB-bomengrond wordt nooit te nat verwerkt, omdat dit ten koste gaat van de structuur. Die structuur kan na verwerking tijdelijk minder zijn, maar keert na verloop van tijd terug door weersinvloeden en de activiteiten van het bodemleven. Nationale Bomenbank voert bij (her)plantingen drie jaar nazorg uit, waarbij het aanslaan, de conditie en de groei van de boom, maar indien toegepast ook de structuur van de NBB-bomengrond nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang