De Nationale Bomenbank was ontwikkelaar van het eerste uur op het gebied van bomenzand, dat al sinds de jaren tachtig zeer veel wordt toegepast bij de aanleg van groeiplaatsen in stedelijk gebied. Want net zoals op het gebied van de grondzuigtechniek en de ploftechniek was Nationale Bomenbank in de jaren zeventig pionier op het gebied van groeiplaatsontwikkeling: het destijds nog ‘Rotterdamse bomenzand’ maakte Nationale Bomenbank destijds nog op eigen terrein, op basis van ééntoppig zand en compost van groenafval dat uit de stad kwam. Nationale Bomenbank liet dit bomenzand doorontwikkelen tot Eéntoppig boomgarantzand ‘Rotterdam’, dat bestaat uit ééntoppig zand en 5 procent organische stof. Dit bomenzandproduct wordt al meer dan vier decennia veelvuldig toegepast om bomen genoeg doorwortelbare groeiruimte te geven onder verhardingen die licht belast worden. Eéntoppig boomgarantzand ‘Rotterdam’ wordt inmiddels geproduceerd onder het RAG-keurmerk van Stichting RHP.

Verschil tussen bomenzand en bomengrond
Bomenzand wordt toegepast doordat gewoon straatzand snel verdicht en arm is, waardoor bomen zich er niet in kunnen ontwikkelen. Bomen groeien wel graag in bomenzand, want bomenzand is luchtiger, bevat meer voedingsstoffen dan gewoon zand en biedt genoeg stabiliteit om op te straten. Bomenzand is een ééntoppig en hoekig zand, waarmee funderingen kunnen worden gemaakt die geschikt zijn voor lichte belasting. Het schrale bomenzand moet niet verward worden met bomengrond. Bomengrond is een mengsel van zand van verschillende fracties en veel organisch materiaal waardoor er door vertering nazakking optreedt. Hierdoor is bomengrond niet geschikt om in stedelijk gebied onder de verharding toe te passen.

Eéntoppig zand in bomenzand
Het hoofdbestanddeel van bomenzand is ééntoppig zand. Eéntoppig betekent dat alle zandkorrels van dezelfde grootte zijn. Als deze korrels in bomenzand vergeleken worden met knikkers van gelijk formaat in een glazen bak, dan wordt er tussen de knikkers een openstructuur zichtbaar, ondanks de opeenstapeling. In tegenstelling tot het snel verdichte straatzand, is er bij bomenzand sprake van dezelfde open structuur, doordat er weinig kleinere deeltjes zijn die tussen de grotere korrels kunnen spoelen. Deze open structuur van bomenzand is essentieel om water en lucht door te laten voor bomen. Bomenzand is in meerdere korrelgroottes verkrijgbaar, variërend van 275 tot 500 mu. Grotere korrels betekent een hogere waterdoorlaatbaarheid en betere ventilatie. De hoekige vorm van de ééntoppige zandkorrels in bomenzand zorgt ervoor dat de korrels stevig in elkaar haken.

Een indringingsweerstand vanaf 3,0 MPa remt de wortelgroei bij de toepassing van bomenzand. De boomspecialisten van de Nationale Bomenbank verdichten Eéntoppig boomgarantzand ‘Rotterdam’ tot een indringingsweerstand van niet meer dan 2,0 MPa, want na verkeersbelasting neemt de indringingsweerstand nog wat toe. Het Eéntoppig boomgarantzand ‘Rotterdam’ van Nationale Bomenbank is geschikt voor onder licht belaste verharding zoals voetpaden, fietspaden en verharding op groene daken.

Voeding in bomenzand
Bomenzand bevat een maximale hoeveelheid uitgerijpt organische materiaal, het organissche stofgehalte mag niet hoger liggen dan 5%. Het Eéntoppig boomgarantzand ‘Rotterdam’ van de Nationale Bomenbank bevat lutum en voedingstoffen die volledig uitgewerkt zijn. Het is zeer belangrijk dat ze uitgewerkt zijn. Als compost niet is uitgewerkt, dan verbruikt deze nog steeds zuurstof terwijl de beperkte hoeveelheid zuurstof in een groeiplaats broodnodig is voor de boom. De ideale ph om mineralen op te nemen ligt rond de 6,5.

Bomenzandverwerking is werk voor vakmensen
Alhoewel bomenzand een breed toegepaste oplossing is voor groeiplaatsen onder of bij verharding in stedelijk gebied, komt het voor dat bomen onverhoopt staan te kwarren. Het succes van een groeiplaats met bomenzand valt of staat met de juiste #verwerking van het bomenzand#. De boomspecialisten van Nationale Bomenbank leggen groeiplaatsen met ons Eéntoppig boomgarantzand ‘Rotterdam’ met uitgebreide vakkennis en decennialange ervaring aan.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang