Het nieuwe generatie-bomenzandproduct Lifechar boomgarantzand vormt een meer vruchtbare bodem dan het reguliere bomenzand van Nationale Bomenbank, Eéntoppig boomgarantzand ‘Rotterdam’. De Nationale Bomenbank is een samenwerking aangegaan met biochar-leverancier Carbon Gold voor de levering van een mix bestaande uit het voedingsstof bindende element biochar en natuurlijke componenten. Deze mix, samen met een derde eigen toevoeging van natuurlijke componenten mengt Nationale Bomenbank in de juiste verhouding door het Eéntoppige boomgarantzand ‘Rotterdam’. Hiermee ontstaat het nieuwe generatie bomenzand Lifechar-boomgarantzand.

Voeding en bodemleven in het nieuwe generatie-bomenzand
Met name twee kenmerken van bomenzand zijn verbeterd in de vorm van het nieuwe generatie-bomenzand Lifechar boomgarantzand: voeding en bodemleven. Voedingsstoffen worden gebonden en efficiënter gebruikt, bodemleven is toegevoegd en wordt gefaciliteerd. Eéntoppig boomgarantzand ‘Rotterdam’ bestaat uit ééntoppig zand met een organische stofgehalte van maximaal 5% en 5 procent organische stoffen. Dit bomenzandproduct van de Nationale Bomenbank wordt al sinds de jaren 80 veelvuldig toegepast om bomen genoeg doorwortelbare groeiruimte te geven onder verhardingen die licht belast worden. Maar ook al zijn bomen zeer efficiënt in de opname en verwerking van voedingsstoffen, regulier bomenzand bevat een lage voedingscapaciteit van gemiddeld 5% en bevat bovendien weinig bodemleven.

Biochar in het nieuwe generatie-bomenzand
Het gebruik van biochar in het nieuwe generatie-bomenzand Lifechar boomgarantzand is geïnspireerd op de vruchtbare terra preta-bodem in het Amazonegebied. Deze zeer vruchtbare donkere grondsoort is 1500-2800 jaar geleden ontstaan door het mengen van biochar door de bodem door de volken die toen in het Amazonegebied leefden. Biochar is een houtskoolachtige stof die ontstaat door pyrolyse, een proces waarbij onbehandelde houtachtige FSC-reststromen verhit worden tot boven 350°C in een zuurstofarme omgeving. Biochar heeft een hoge koolstofmassa en een grote interne oppervlakte. Ter illustratie: de interne oppervlakte van één gram biochar komt ongeveer overeen met de oppervlakte van twee tennisvelden. Door de grote interne oppervlakte van biochar verbetert het poriënvolume, de structuur en het watervasthoudend vermogen van de bodem.

De negatieve lading van biochar zorgt ervoor dat het veel nutriënten kan binden. Voedingsstoffen worden vastgehouden en weer vrijgegeven wanneer de boom dit nodig heeft. Hierdoor verbetert de voedingswaarde van de bodem (CEC-waarde) en wordt uitspoeling voorkomen. Biochar is dus geen voedingsstof op zich, maar draagt bij aan de bodemvruchtbaarheid door het binden van voedingsstoffen. Ook zorgen aspecten zoals de beschikbaarheid van nutriënten, de aanwezigheid van vocht en de beluchtingstoename door de vele poriën voor een goed klimaat voor het bodemleven. Hier profiteren bomen in hun ondergrondse groeiplaats van, bijvoorbeeld dankzij een betere opname van nutriënten onder invloed van mycorrhiza-schimmels.

Een ander voordeel van biochar is dat het koolstof in het biochar veel lastiger is af te breken dan het oorspronkelijke koolstof van organisch materiaal. Gebruikt in de bodem kan het daar eeuwen blijven zitten en helpt daarbij bij het verminderen van de CO2-uitstoot.

Onderzoek naar biochar in het nieuwe generatie bomenzand
In het nieuwe generatie-bomenzand Lifechar boomgarantzand neemt de voedingswaarde zeer langzaam af. In een tweejarig onderzoek door zusterbedrijf Terra Nostra bleek dat de voedingswaarde in het nieuwe generatie-bomenzand Lifechar boomgarantzand na twee jaar slechts met 11 procent afgenomen. Dit in tegenstelling tot een afname van 40 procent in het reguliere bomenzand. Ook kwam er uit het onderzoek naar voren dat er meer en vitaler bodemleven aanwezig is in het nieuwe generatie-bomenzand Lifechar boomgarantzand dan in regulier bomenzand en dat er daardoor een betere beschikbaarheid aan nutriënten ontstaat. Daarnaast werd een significant betere wortelgroei geconstateerd. Kortom, deze studie toont aan dat de effectiviteit van regulier bomenzand sterk verbetert als het gemengd wordt met biochar in combinatie met extra natuurlijke componenten. Dit resulteert voor de boom in een betere groei, minder stress en grotere vitaliteit van het blad en minder gevoeligheid voor aantastingen. Uit het onderzoek bleek tot slot dat bij het nieuwe generatie-bomenzand Lifechar boomgarantzand de oorspronkelijke draagkracht van bomenzand behouden blijft.

Presentatie onderzoek Terra Nostra (pdf)

 

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang