In opdracht van de gemeente Ede worden in Ede momenteel ca. 80.000 bomen geinspecteerd op veiligheid conform de VTA methode. Dit houdt in dat iedere individuele boom uitwendig visueel gecontroleerd wordt op veiligheid.

Iedere boom wordt visueel gecontroleerd op de stabiliteit van de boom. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de wortelvoet, onderstam en kroon van de boom. Daarnaast wordt iedere boom gecontroleerd op aantastingen en gebreken. Als er zich aantastingen op de onderstam bevinden, zal met behulp van eenvoudige middelen, zoals een houten hamer en een prikpen, de ernst van de aantasting worden vastgesteld.

Aan de hand van de beoordeling van de boom, wordt bepaald welke beheersmaatregelen de bewuste boom moet ondergaan of wellicht nader onderzocht moet worden. De gegevens van de VTA controle worden in Ede per boom geregistreerd in het GIS systeem van de Nationale Bomenbank en door de gemeente Ede geïmporteerd in haar beheersysteem.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen