Kwartelenmarkt
De bomen op de Kwartelenmarkt te Venlo zijn aan vervanging toe! Dat was de conclusie die aanwonenden, gebruikers en de gemeente met elkaar delen. Na het maken van diverse plannen, overlegmomenten met omwonenden, de ondernemers van de horecagelegenheden en een zorgvuldige aanbesteding, is Nationale Bomenbank Zuidoost-Nederland de afgelopen weken druk doende geweest om het uiteindelijke plan te realiseren. De oude bomen zijn gerooid en er is gekozen voor de aanplant van 6 nieuwe platanen met een stamomvang van 45-50 cm.

Nieuwe groeiplaats
De vraag van de gemeente Venlo was: zorg voor een groeiplaats waarin de elementen aanwezig zijn voor een duurzame groeiplaats voor de bomen. Om bovenstaande waar te maken heeft Nationale Bomenbank Zuidoost-Nederland op de Kwartelenmarkt gekozen voor een inrichting van de Permavoid ‘Sandwich constructie’ (PSC) met de nieuwe generatie bomenzand: Lifechar boomgarantzand®. De hoofdreden hiervoor is dat het plein bestraat wordt met kinderkoppen met een dichte voeg. Hierdoor is waterindringing en zuurstofuitwisseling (behalve via de boomspiegel) met een conventionele groeiplaats van bijvoorbeeld boomgranulaat, beperkt mogelijk. Met het PSC systeem wel.

Eerste toepassing van Lifechar boomgarantzand in een belangrijk project Lifechar boomgarantzand® maakt efficiënter gebruik van voedingsstoffen dan regulier bomenzand. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat de boom, ten opzichte van regulier bomenzand, een betere groei heeft, minder stress en een grotere vitaliteit van het blad heeft en minder gevoelig is voor aantastingen. Na jaren van onderzoek werd Lifechar boomgarantzand® afgelopen najaar geïntroduceerd tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte. Nu is voor het eerst deze nieuwe generatie bomenzand toegepast in een belangrijk project.

Voor meer informatie: www.nationalebomenbank.nl/producten/lifechar-boomgarantzand.

Gerelateerde artikelen

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang