Hippe winkeltjes en een waterkunstwerk waarbij water via een gootje naar beneden kabbelt. Dat kenmerkt de Stikke Hezelstraat. Maar altijd ontbrak er iets aan deze geliefde winkelstraat. Al lang was de aanplant van bomen een grote wens van de ondernemers. ‘Stikke’ staat voor ‘Steile’, een straat met een hoogteverschil van 7 meter over 100 strekkende meter. Het wegprofiel is verhard met een kinderkoppen en een gebonden voeg. Hemelwater vloeit af over de verharding. Grondwater bevindt zich op circa 7 meter onder het maaiveld. De grootste zorg voor bomen in deze straat was daarom de benodigde hoeveelheid vocht in de groeiplaatsen.

Terra Nostra werd door de gemeente Nijmegen gevraagd te adviseren in groeiplaats inrichtingsmogelijkheden. Uitgangspunten waren een natuurlijke groeiplaats, schaalbaar naar gelang de gewenste grootte, geschikt voor de verkeersbelasting en zelfregulerend.

Op basis van het advies heeft Nijmegen gekozen een Permavoid ‘Sandwich constructie’ met daaronder het innovatieve ‘Permavoid Capillair Irrigatie Systeem’ (PCIS). Gemeente Nijmegen heeft dit vervolgens samen met Terra Nostra en Nationale Bomenbank op maat uitgewerkt. Er zijn 5 groeiplaatsen voor 5 bomen aangelegd. Per groeiplaats is 25 m3 Eéntoppig boomgarantzand ‘Rotterdam’ toegepast. De Sandwichconstructie voorkomt dat het bomenzand verdicht raakt door toeleverend verkeer. De units zijn gedeeltelijk gevuld met rijke voedingsgrond, de open units zorgen voor beluchting. Onder het bomenzand is het Permavoid Capillair Irrigatie Systeem aangebracht. Dit systeem wordt gevuld met water afkomstig van het waterkunstwerk en zorgt voor een schijngrondwaterspiegel onder het bomenzand. De waterstand wordt geregeld via een put naast de groeiplaats, die is voorzien van een overstort en mechanische vlotter. Het water in de PCIS units stijgt op via pluggen, vernat zo de bodem en maakt zowel opname van vocht als mineralen door de bomen mogelijk. Uitwisseling van zuurstof is mogelijk via het beluchtingssysteem.

Nationale Bomenbank heeft in het voorjaar van 2018 deze complexe groeiplaatsen aangelegd en prachtige bomen (Ginkgo biloba ‘Fastigiata’ 35-40cm) geplant. Dat ging overigens niet zonder slag of stoot. Zo had archeologie zeer veel interesse in oude muren die werden aangetroffen en dienden er kabels en leidingen omgelegd te worden. En dit alles in een settting waarbij de winkels bereikbaar dienden te blijven. Kortom, een project op maat met veel passen en meten en veel communicatie. Waarbij de goede samenwerking met de gemeente Nijmegen essentieel was.

Gerelateerde artikelen

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang